بیانیه محکومیت گروهک تروریستی دموکرات

برای امضای این بیانیه میتوانید از گزینه پایین استفاده کنید.

 بسم الله الرحمن الرحیم
در روزهای اخیر از طریق رسانه‌ها، خبری انتشار یافت که قلب جامعه را به درد آورد و آن خبر تشیع پیکر شهیده فاطمه اسدی پس از ٣٧ سال بود که مظلومانه به دست گروهک خونخوار دموکرات به شهادت رسید.
شهیده فاطمه اسدی نمونه بانوی متعهد، فداکار و از خودگذشته ای بود که شرف را برای زن ایرانی مسلمان فریاد زد، او اسوه‌ای مثال زدنی از زنان پاکدامن این مرز و بوم است؛ تلاش او برای نجات همسرش، به واقع از جان گذشتن برای مفهوم آزادی و ایثار است.
بانوی شهیده فاطمه اسدی توسط افراد مزدور حزب منحله دموکرات به شهادت رسید تا شهادت مظلومانه‌اش پرده از چهره کریه این وابستگان ضد خلق بردارد.
آنانی که مطامع خویش را برهر شرافتی مقدم میدانند، چه زن، چه مرد و چه پیر یا جوان فرقی نمیکند همه را به قربانگاه دنیا پرستی می برند، و هیچگاه نماینده مردمان غیرتمند و ناموس پرست کرد نبوده اند.
اما مردم شریف ایران، این قصاوت دشمنان را فراموش نمی‌کنند و محکومیت مزدوران جنایتکار را جزو حقوق بین‌المللی خویش میدانند و ان شاء الله به زودی دستان خائنان به کشور و دشمنان خاصم را از تمام دنیا کوتاه می‌کنند و به حول قوه الهی ریشه ظلم و جور ریشه کن خواهد شد.
خداوند این بانوی شهیده را با آسیه و هاجر و دیگر زنان بهشتی محشور فرماید.
اینجانب با امضاء بیانیه به عنوان قطره ای از دریایی بیکران ملت سربلند ایران، جنایات وحشیانه تروریست های گروهک دمکرات و سایر گروهک های تروریستی را علیه مردم ایران محکوم می نمایم.