فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد

امروز ملت مسلمان فلسطین به پا خاسته است و مسلمانان در هر نقطه ای از جهان باید حمایت از متن جهاد فلسطین را هدف خود قراردهند. ما با كمال قدرت از مسأله فلسطین حمایت می كنیم اما محافظه كاران و عوامل سازش كاری كه داعیه حقوق ملت فلسطین را دارند مطرود میدانیم و باید این معادله را به دنیا تفهیم كنیم. مقام معظم رهبری مسأله فلسطین را مهمترین مسأله بین المللی جمهوری اسلامی ایران ازلحاظ وظیفه شرعی و تأثیر بلندمدت و تاریخی آن یادكردند وافزودند: دشمن با استفاده از غفلت ها،‌اختلافات و هواپرستی های رایج در میان مسلمانان شجره خبیثه ای را كاشته و دستگاه استكبار نیز با اتفاق كامل به حفاظت از آن پرداخته است. اشغال سرزمین اسلامی فلسطین توسط رژیم غاصب صهیونیستی خسارت بزرگی را بر جهان اسلام تحمیل كرده و زخم مهلكی را بر پیكر مسلمانان وارد آورده است وما برای درمان آن تلاش می كنیم. حضرت آیت الله خامنه ای به اتفاق نظر فرق اسلامی بر وجوب جهاد علیه غاصبین قدس شریف اشاره كردند و با مورد سئوال قراردادن بی تفاوتی حاكم بر دنیای اسلام نسبت به مسأله بسیار مهم فلسطین فرمودند: ادعای بی ثمر بودن مبارزه بهانه ای خلاف و دروغین است. مسلمانان باید خود را به دفاع از فلسطین موظف بدانند. اگر دولت ها و قدرت های اسلامی نسبت به فلسطین احساس وظیفه وتكلیف كنند می توانند در این نقطه از عالم اسلام چنان ضربه ای بر آمریكا واردسازند كه پایه های استكبار متزلزل و در فاصله كوتاهی مسأله فلسطین نیز حل شود. رهبر انقلاب اسلامی آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای سازماندهی نیروها وبكارگیری قدرت حكومتی خود در جهت پایان بخشیدن به اشغال سرزمین اسلامی فلسطین رامورد تأكید قراردادند و افزودند: « دنیای اسلام باید خود را در این مسأله سهیم بداند و نسبت به آن اهتمام ورزد. امروز ملت مسلمان فلسطین بپا خاسته است و مسلمانان در هر نقطه ای از جهان باید حمایت از متن جهاد فلسطین را هدف خود قراردهند و بی‌توازنی زننده و فجیع قوا در داخل فلسطین اشغالی را كه در یك سوی آن ملتی بی پناه و در سوی دیگر رژیمی غاصب و برخوردار از تمامی تجهیزات سركوبگری قراردارند ازبین ببرند. ولی امر مسلمین مردم فلسطین را محور اساسی برای برخورداری از هرگونه حمایتی دانستند و ضمن نفی گروه های سازش كار فلسطین فرمودند: هدف عمده ما قراردادن وسایل مؤثر، در اختیار انقلاب اسلامی فلسطین است پشتیبانی از قیام فلسطین تنها به حمایت اخلاقی، سیاسی و مالی محدود نمی شود بلكه باید فلسطینیان مستقیماً در جهاد علیه رژیم صهیونیستی مورد حمایت قرارگیرند. ایشان در بخش دیگری از بیاناتشان توجه اعضای كمیته حمایت از انقلاب اسلامی فلسطین را به مسأله تبلیغات جهانی و استفاده صحیح از وسایل و عناصر مؤثر در این زمینه جلب كردند و خطاب به آنان فرمودند: ما با كمال قدرت از مسأله فلسطین حمایت می كنیم اما محافظه كاران و عوامل سازشكاری كه داعیه حقوق ملت فلسطین را دارند مطرود میدانیم و باید این معادله را به دنیا تفهیم كنیم.
  • با صفر وارد کنید

به قید قرعه به برندگان این پویش جوایز نفیسی اهدا خواهد شد

تمامی حقوق این کمپین برای این سایت محفوظ می‌باشد